Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Η “Κάρτα Μετανάστη” αντικαθιστά την άδεια παραμονής


Από τους επόμενους μήνες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν το μέτρο της “Κάρτας Μετανάστη”, σύμφωνα με τις διατάξεις του προγράμματος “Καλλικράτης”. Η αρμοδιότητα για τα ζητήματα νόμιμης μετανάστευσης ανατίθεται σταδιακά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του κράτους με στόχο να περιέλθουν σε αυτές, πλήρως και κατ’ αποκλειστικότητα, όλες οι σχετικές αρμοδιότητες.
Παράλληλα, τα αρμόδια γραφεία θα βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών που έχει συσταθεί στο δήμο μας και το οποίο θα προωθεί την κοινωνική ένταξη των νομίμων μεταναστών, που ζουν στη περιφέρειά τους.
Προβλέπεται επίσης η δημιουργία υπηρεσιών αλλοδαπών “μίας στάσης”, που θα αντικαταστήσουν την έως σήμερα εμπλοκή διάφορων υπηρεσιών του δημόσιου. Στόχος είναι η ταχύτερη και πιο διαφανής ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των αδειών διαμονής με τη μορφή της “Κάρτας Μετανάστη”, αλλά και η σημαντική μείωση της ταλαιπωρίας του συναλλασσόμενου κοινού.

Τα χαρακτηριστικά
Η κάρτα του µετανάστη θα αντικαταστήσει τις σημερινές άδειες διαµονής των νοµίµων αλλοδαπών. Στα πρότυπα της κάρτας του πολίτη, οι νέες άδειες θα έχουν τη µορφή ηλεκτρονικής κάρτας και θα περιλαµβάνουν µία ψηφιακή φωτογραφία του αλλοδαπού και δύο ψηφιακά δαχτυλικά του αποτυπώµατα.
Σε πρώτη φάση η ηλεκτρονική κάρτα θα περιλαµβάνει µόνο την ψηφιακή φωτογραφία του αλλοδαπού, και θα είναι αντίστοιχων προδιαγραφών µε τις φωτογραφίες, που απαιτούνται για την έκδοση διαβατηρίου.
Σταδιακά και σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά από τον Μάιο του 2012 θα περιέχονται στην κάρτα και τα ψηφιακά αποτυπώµατα των κατόχων τους. Η λήψη των βιοµετρικών αυτών δεδοµένων και η τήρηση της σχετικής βάσης θα γίνεται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες των αποκεντρωµένων διοικήσεων.
Στόχος είναι το επόµενο διάστηµα να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να περιοριστεί η ταλαιπωρία των µεταναστών. Για τον λόγο αυτόν αρχίζει αµέσως η δηµιουργία “υπηρεσιών µιας στάσης” των αποκεντρωµένων διοικήσεων, που θα λειτουργούν σε 62 σηµεία όλης της χώρας.

Η διαδικασία
Στις υπηρεσίες θα υποβάλλονται οι αιτήσεις αλλοδαπών, θα γίνεται η λήψη των βιοµετρικών τους στοιχείων, θα παρέχονται πληροφορίες και θα δίνεται αναλυτική εικόνα για την πορεία εξέτασης του φακέλου τους, ενώ από τα ίδια σηµεία θα εξυπηρετούνται και οι έλληνες εργοδότες που ζητούν να προβούν σε µετακλήσεις αλλοδαπών από το εξωτερικό. Οι διοικήσεις αναλαµβάνουν την ανεύρεση των κατάλληλων κτιρίων για την εγκατάσταση, ανάλογα και µε τον αριθµό των µεταναστών που καλούνται να εξυπηρετήσουν, καθώς και τη διασφάλιση του απαιτούµενου προσωπικού για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και έκδοσης των νέων αδειών διαµονής.
Σε μικρά… αστυνομικά τμήματα με αντικείμενο την έκδοση της “κάρτας μετανάστη”, που θα αντικαταστήσει τις σηµερινές άδειες διαµονής των νοµίµων αλλοδαπών μετατρέπονται οι διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Οι νέες υπηρεσίες σε εφαρμογή του Καλλικράτη θα λειτουργήσουν εντός των προσεχών εβδομάδων ως υπηρεσίες και θα εκδίδουν στα πρότυπα της κάρτας του πολίτη, τις νέες άδειες που θα έχουν τη µορφή ηλεκτρονικής κάρτας και θα περιλαμβάνουν µία ψηφιακή φωτογραφία του αλλοδαπού και δύο ψηφιακά δαχτυλικά του αποτυπώµατα.
http://www.imerazante.gr/koinonia/i-karta-metanasti-antikathista-tin-adeia-paramonis-2302/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου